Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

IKA: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2011

ΑΘΗΝΑ, 25/11/2010
Αρ. Πρωτ Γ55/812

ΘΕΜΑ : « Πληρωμές λογαριασμών φαρμακείων έτους 2011 »

Θέτουμε υπόψη σας ότι οι πληρωμές προκαταβολών λογαριασμών φαρμακείων του έτους 2011 θα πραγματοποιηθούν στις κατωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες :
• ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Πέμπτη 06 - 01 - 2011
• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Παρασκευή 04 - 02 - 2011
• ΜΑΡΤΙΟΣ Παρασκευή 04 - 03 - 2011
• ΑΠΡΙΛΙΟΣ Τετάρτη 06 - 04 - 2011
• ΜΑΙΟΣ Παρασκευή 06 - 05 - 2011
• ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτη 07 - 06 - 2011
• ΙΟΥΛΙΟΣ Τετάρτη 06 - 07 - 2011
• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Παρασκευή 05 - 08 - 2011
• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 06 - 09 - 2011
• ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Πέμπτη 06 - 10 - 2011
• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Παρασκευή 04 - 11 - 2011
• ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 06 - 12 - 2011

Η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των συνταγών κάθε μήνα θα γίνεται στα κατά τόπους Υποκαταστήματα μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου