Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αριθ. Φακέλου:743.10-4/13 
Πειραιάς, 22-01-2013 

Σας γνωρίζεται ότι δεδομένης της εφαρμογής της καθολικής και υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες της θεραπευτικής λίστας, η κοστολόγηση των φαρμάκων πραγματοποιείται από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω σχετικής.
Ως εκ τούτου και προκειμένου να εγκρίνονται τα δικαιολογητικά Φαρμακείων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας, είναι απαραίτητη η αναγραφή στην εντολή τόσο του συνταγογραψούμενου φαρμάκου όσο και της αντίστοιχης δραστικής ουσίας. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκαιρη ενημέρωση των φαρμακείων - μελών σας για τον ορθό τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών. 

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΤΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΠΟ 26/10/2012)

Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:

Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:

1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
2. Άποιο διαβήτη
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια
4. Μυασθένεια
5. Φυματίωση
6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
7. Συγγενή ιχθύαση
8. Νόσο του WILSON
9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II
10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά)
4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία
5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορφύρα
6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)
9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
12. Γλυκογονίαση - γλυκόγονίαση τύπου IB
13. Νόσο Gaucher
14. Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση
15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4
16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
17. Νόσο Niemann-Pick τύπου C
18. Υπερφαινυλαλανιναιμία
19. Σκλήρυνση κατά πλάκας

Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα. 

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΘΕΜΑ: Κατάλογος Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.)

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Φ.42000/12273/1495/26-5-2011 εγκύκλιός μας

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τον αναφερόμενο κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

1. Η LEVOCARNITINE αποζημιώνεται με την ύπαρξη ιατρικής συνταγής για τις περιπτώσεις ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιμοκάθαρση και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ.

2. Τα υποκατάστατα δακρύων αποζημιώνονται μόνο όταν υπάρχει ιατρική συνταγή για την ένδειξη "ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN".

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΙΚΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ REVLIMID

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/848

Θέμα: «Διάθεση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος REVLIMID»

Σχετικά:
1. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/703/24.06.2009
2. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/731/22.01.2010
3. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/766/10.05.2010
4. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/832/14-03-2010
5. Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/675/21-01-2009
Ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος REVLIMID (δραστική ουσία:
lenalidomide
) τροποποιήθηκε (απόφαση 17163/8-3-2011 του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων η οποία επανακοινοποιήθηκε στις 18-04-2011) ως εξής:
«χρησιμοποιείται για το πολλαπλούν μυέλωμα του οποίου η διάγνωση, η έναρξη της
θεραπείας και η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται σε Νοσοκομείο ή σε Ιδρύματα με
κατάλληλα διαγνωστικά μέσα από έμπειρο ιατρό αιματολόγο/ογκολόγο, αλλά η διάθεση του
προϊόντος μπορεί να γίνεται και εκτός Νοσοκομείου με ειδική συνταγή από ειδικό
νοσοκομειακό ιατρό αιματολόγο/ογκολόγο, φυλασσόμενη επί διετία».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα
REVLIMID θα διατίθεται πλέον είτε από τα Νοσοκομεία που παρακολουθούνται οι
ασφαλισμένοι του Ιδρύματος είτε από τα ακόλουθα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
· το Κεντρικό Φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αθήνα και
· το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου στη Θεσσαλονίκη
ενώ οι συνταγές από την Επαρχία θα εκτελούνται στο Παράρτημα του Κεντρικού
Φαρμακείου στην Αθήνα και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στη Μονάδα Υγείας ή στο
Υποκατάστημα που έχει στείλει τη συνταγή..
Το Κεντρικό Φαρμακείο και τα Παραρτήματά του θα εξυπηρετούν
αποκλειστικά ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η
συμπλήρωση του ειδικού εντύπου διάθεσης του προϊόντος από τον θεράποντα ιατρό του
Νοσοκομείου και η προσκόμισή του μαζί με τη συνταγή.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του
εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα
αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. και συμβεβλημένους ιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ της
ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το
παραλάβουν ενυπόγραφα.
Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν έγκαιρα το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής
τους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΙΚΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π60/56 / 03-06-2011

Σχετικά:
1.Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011

Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011 (σχετικό 1) προέκυψε έπειτα από ερωτήματα που ελήφθησαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με τις συσκευασίες των 20 δισκίων σε συνταγές που αφορούν σε θεραπεία μηνός. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρώντας ότι οι ιατροί που συνταγογραφούν πρέπει πρωτίστως να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3918/2011, προέβη σε επανάληψη των οδηγιών με την έκδοση του ανωτέρω σχετικού (1) εγγράφου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 4 του Π.Δ. 121/08 οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται:
«Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου , χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους». Παρ’ όλα αυτά, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν προβαίνει σε περικοπές σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώντας ότι το εν λόγω θέμα αφορά στη συμμόρφωση των ιατρών που συνταγογραφούν για το Ίδρυμα.

ΟΓΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

Αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.58848
Ημερομηνία: 25-5-2011

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών συνταγογράφησης και κατόπιν απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ (9η Συνεδρίαση/20-5-2011 (θέμα 6ο)) καθορίζεται η εφαρμογή από 1η Ιουνίου 2011 της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή (web) έκδοση τύπου ΟΑΕΕ (https://www.esyntagografisi.gr/epre/Index.iface), η οποία αναπτύσσεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ).
Για την χρήση της εφαρμογής προτείνεται ως κατάλληλος εξοπλισμός:
· ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop) τελευταίας 5ετιας, με λειτουργικό σύστημα MS Windows XP Vista Win7
· πρόγραμμα πλοήγησης στο internet web browser (Internet Explorer έκδοση 7 ή την πιο πρόσφατη 8 ή Mozilla Firefox ή Opera ή Google Chrome κλπ).
· σύνδεση με το διαδίκτυο (ADSL)
· εκτυπωτής InkJet/Laser με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον στα 300dpi
· εγκατάσταση δωρεάν λογισμικού Adobe Acrobat Reader.
Δεν απαιτείται η προμήθεια ειδικού λογισμικού. Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) είναι διαδικτυακή και η πρόσβαση σε αυτήν επιτυγχάνεται μέσω οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης στο internet.Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν μόνο πιστοποιημένοι χρήστες (γιατροί ΕΣΥ) σε εγκεκριμένους από το Διοικητή χώρους των ΤΕΙ – ΤΕΠ.
Η λειτουργία της εφαρμογής για τον γιατρό απαιτεί την πληκτρολόγηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασθενή, τη διάγνωση, το φάρμακο που χρειάζεται για την αγωγή, την ποσότητα, την δοσολογία και το ποσοστό συμμετοχής
του ασθενή και στη συνέχεια καταχωρεί τη συνταγή. Ο ασθενής λαμβάνει μια εκτύπωση που περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό barcode.
Η λειτουργία της εφαρμογής για τον φαρμακοποιό απαιτεί την πληκτρολόγηση του μοναδικού κωδικού της συνταγής, «σαρώνει» τη συνταγή (διαβάζει αυτόματα τα κουπόνια των φαρμάκων που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός) και δίνει τα φάρμακα στον ασθενή, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι Διοικήσεις των Υ.Πε. σε συνεργασία με τους Διοικητές των Νοσοκομείων θα πρέπει να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό προκειμένου να αναπτυχθούν 1-2 θέσεις για τη συνταγογράφηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα εξωτερικά ιατρεία (ή/και ΤΕΠ) των νοσοκομείων τους ή εφόσον υπάρχει επάρκεια εξοπλισμού, από μία θέση σε κάθε εξωτερικό ιατρείο. Η Δ/νση Πληροφορικής, το αυτοτελές τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής ή κάθε συναφής υπηρεσία του νοσοκομείου θα έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής. Η λειτουργική υποστήριξη της εφαρμογής θα παρέχεται μέσω του Helpdesk της ΗΔΙΚΑ, με τη συνεργασία της οποίας θα γίνει η εκπαίδευση των ιατρών και η παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
Για την πιστοποίηση των χρηστών, με τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης, απαιτείται η καταγραφή των παρακάτω στοιχείων των ιατρών που συνταγογραφούν:
· Το όνομα του γιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
· Το επώνυμο του γιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
· Το όνομα πατρός του γιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
· Ο Α.Μ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) του γιατρού
· Ο ΑΜΚΑ του γιατρού
Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν με ευθύνη των Διοικήσεων των Νοσοκομείων και θα αποσταλούν στις Διοικήσεις των Υ.ΠΕ., προκειμένου να διαβιβαστούν στην ΗΔΙΚΑ για την πιστοποίηση των χρηστών, έως 31-5-2011.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. Π60/55
Ημερομ. 13/05/2011

Σας ενημερώνουμε ότι:

1.Το λογισμικό του προγράμματος που χρησιμοποιεί η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών έχει τροποποιηθεί προκειμένου να καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του ποσού της επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 3918/2011. Η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 καθώς και για τα αναλώσιμα θα αφαιρείται από το πρόγραμμα καθώς εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής επιστροφής.

2.Τα ενημερωτικά σημειώματα που λαμβάνετε σε μηνιαία βάση έχουν τροποποιηθεί ανάλογα προκειμένου να συμπεριλάβουν και το ακριβές ποσό της επιστροφής.

3.Έχει δρομολογηθεί ο σχεδιασμός των ετησίων βεβαιώσεων οι οποίες πρέπει να χορηγούνται κάθε Ιανουάριο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορούν στο σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.